top of page

HARITA - MIMARLIK KONUSMALARI

Mimarlık kitle iletişim araçlarının çağında, sokaklardan fotoğraflara, haritalardan sinematografik görüntülerin ardışık sekanslarına akar. Tam da bu nedenle yerden bağımsızmış gibi algılanırlar. Bu mimarlar dizisi, yerden bağımsızlaşan mimarlık ürünlerini, coğrafi mekana yerleştirerek, onlara harita üzerinden bakmayı önerir. Bu nedenle de farklı perspektiflerden dört mimarın işlerini, mimari fikirleri ve yerleştikleri coğrafyalar bağlamında ele almayı hedefler.

all-posters-dark-01.jpg
all-posters-01.jpg
all-posters-dark-02.jpg
all-posters-02.jpg
all-posters-dark-04.jpg
all-posters-04.jpg
all-posters-dark-03.jpg
all-posters-03.jpg
all-posters-dark-06.jpg
all-posters-05.jpg
all-posters-dark-07.jpg
all-posters-06.jpg
all-posters-dark-08.jpg
all-posters-07.jpg
all-posters-dark-09.jpg
all-posters-08.jpg
bottom of page