top of page

MAPPING SOUNDSCAPES: A Collaborative Syncretic Place-Making

This research aims to expand on this phenomenological approach to sound recording through the creation of an evolving generative piece of sound art that requires collective participation. The piece requires that you provide field recordings of places considered "the commons" in your city, which are then fed into a generative granular synthesis system that uses the accompanying metadata to influence the parameters of the system, which will then be reflected in the auditory output. Simultaneously, the recordings will be transformed into visual representations, fostering insightful exploration of the relationship between sound and place. The research aims to address questions about collective ownership, challenging depictions of 'pristine Nature' and the 'alien other,' and revealing the identity of the recordist through the act of listening back. Overall, it serves to build a dynamic and living archive, portraying the intricate interplay between nature, culture, and human endeavors in an increasingly complex and fragmented world.

We ask you to create a field recording with your phone (1 to 2 minutes with .wav, .m4a, .aiff, .mp3, .FLACC, .ogg, etc.) and submit it to us by using the form below, which you are expected to upload the file with the location, date, and time of the recording. Also, we would like you to categorize your field recording with the tags provided in the form. If you would like to upload multiple field recordings, please submit a new form for each recording.

Reach our Instagram account here // @mapping_soundscapes

Bu araştırma ses manzaraları olarak çevrilebilecek müştereklerin yaratıcı ihtimallerine odaklanır. Ses manzaralarını oluşturan müşterekler, genellikle toplumun veya bir grup insanın ortak olarak deneyimlediği, seslerin kolektif olarak hissedildiği, paylaşılan veya kamusal alanları ifade eder. Bu alanlar parklar, sokaklar, meydanlar veya insan faaliyetlerinden, doğadan ve kentsel ortamlardan gelen çeşitli seslerin kesiştiği ve bir araya geldiği yerler olabilir. Ses manzaralarını parklar, sokaklar, meydanlar veya insan faaliyetlerinden, doğadan ve kentsel ortamlardan gelen çeşitli seslerin kesiştiği ve bir araya geldiği ortamlar oluştururlar. Örneklemek gerekirse, İstanbul'da martıların ritmik sesleri, dalgaların hafif çırpınışları ve uzaktaki tekne motorlarının sesi, şehrin kültürel dokusuyla derinlemesine bağlantılı olan benzersiz bir işitsel deneyim oluşturur. Bu paylaşılan ses manzarası, İstanbul'un kimliğine şekil vermekle kalmaz, aynı zamanda Boğaziçi'nin kıyılarında yaşayan veya ziyaret edenler arasında bir aidiyet ve topluluk duygusu geliştirir, böylelikle bu ses manzaraları İstanbul için ortak bir kaynak haline gelir.


Bu araştırma şehirlerin müşterek ses manzaralarının fenomenolojik kaydına odaklanan bir araştırmadır. Kolektif olarak üretilmiş, büyük bir ses manzarası ortaya çıkarmayı hedefler. Bu kayıtları almak için bir akıllı telefonun olması yeterlidir. 


Tarih, saat ve konum bilgigi ile birlikle ses kayıtlarını 15 Mayıs 2024 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese yüklemeniz gereklidir. Birden fazla ses kaydı için yeni bir form oluşturarak yükleme yapmak yeterlidir. Kayıt için telefonunuzdaki herhangi bir ses uygulamasını kullanabilirsiniz.

Instagram hesabımıza buradan erişebilirsiniz //@mapping_soundscapes

this project is designed by 

Burcu Nimet Dumlu/Busra Dilaveroglu/Carlos Garcia Fernandez/Ismael Rasa 

bottom of page